© 2013 Wondervol.nl. Hermina de Vries (Mynmedia.nl, KvK nummer 50454919) hierna te noemen Wondervol.nl.

De standpunten en meningen op deze website, zijn de persoonlijke mening van Wondervol.nl en haar diverse bloggers en staan los van eventuele officiële standpunten van Wondervol.nl. Wondervol.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uitlatingen en reacties van derden op de hier gepubliceerde stukken.

De website Wondervol.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt met dezelfde zorg dagelijks onderhouden. Wondervol.nl is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van informatie die op Wondervol.nl wordt aangeboden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wij streven er dagelijks naar om correcte en actuele informatie te geven, maar kunnen helaas niet garanderen dat alle informatie altijd juist is.

Beeldmateriaal

De op Wondervol.nl aangeboden teksten en foto’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wondervol.nl.

Links

Deze website bevat links naar websites die niet door Wondervol.nl worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend informatief. Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere website van toepassing. Wij controleren de inhoud van deze websites niet altijd en kunnen daarom niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of kwaliteit van deze websites. Wondervol.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd van deze links. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle websites die u via een link bezoekt.

Virussen

Wondervol.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website, al zullen wij alles in het werk stellen om mogelijke verspreiding van virussen te voorkomen. Wondervol.nl behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.