Hermina de Vries (Mynmedia.nl, KvK nummer 50454919) hierna te noemen Wondervol.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen of verkopen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. U kunt uw gegevens laten verwijderen door ons een e-mail te sturen, zie hiervoor onze contactpagina.

Wondervol.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de website gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken die op deze site adverteren kunnen cookies op uw computer plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Wondervol heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

Raadpleeg het privacybeleid van deze derden voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Wondervol.nl privacy policy is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.